Menu

O NAS

O nas

Mszczonowski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, prowadzącą działalność polegającą na tworzeniu i upowszechnianiu kultury. MOK działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o zorganizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Został wpisany do rejestru instytucji kultury po kolejnych zmianach, dnia 24 marca 2011 roku, pod numerem 7. Siedzibą starego MOK był budynek, który zbudowało Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w 1925 roku. Historia powstania tego Towarzystwa w Polsce wiąże się z rokiem 1866 i wcześniejszym upadkiem powstania styczniowego. "Sokół" był organizacją społeczno-wychowawczą, kultywującą tężyznę fizyczną .W tej formie propagowano i rozwijano idee patriotyczne. Działalność Towarzystwa w naszym mieście przerwała wojna. Po jej zakończeniu w budynku "Sokolni" utworzono "Kino Pokój". W związku z zaistniałą potrzebą rozszerzenia działalności kulturalnej powołano Gminny Ośrodek Kultury, który później zmieniono na Mszczonowski Ośrodek Kultury. Funkcjonowanie MOK związane było z obiektem budowlanym o ograniczonych walorach użytkowych i niewielkich przymiotach architektonicznych i estetycznych.

W 2004 roku przystąpiono do przebudowy i modernizacji budynku MOK, aby dostosować go i wyposażyć zgodnie z wymogami i potrzebami współczesnych twórców i odbiorców kultury. W projekcie postanowiono uwzględnić wartość historyczną pomieszczenia "Sokoła" (obecna sala teatralno-kinowa) i dla potomności zmodernizowano ją i rozbudowano całość wtapiając w architekturę nowoczesnych obiektów.

Mszczonowski Ośrodek Kultury działa w oparciu o statut nadany uchwałą Rady Miejskiej. Jego zakres działania obejmuje rozpoznanie, zaspokojenie i rozbudzenie różnorodnych potrzeb kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest także terenem współdziałania i wymiany doświadczeń animatorów kultury, artystów, pedagogów, instytucji i stowarzyszeń artystycznych, kulturalnych i oświatowych.

Do szczegółowych zadań realizowanych przez MOK należą:

 • prowadzenie edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • doskonalenie pracowników i instruktorów kultury oraz nauczycieli;
 • prowadzenie prac nad nowymi formami upowszechniania kultury oraz ich wdrażanie;
 • świadczenie usług z zakresu kultury;
 • organizowanie kursów i szkoleń;
 • organizowanie imprez artystycznych dla mieszkańców miasta i gminy oraz organizacja imprez zleconych i okolicznościowych;
 • organizowanie własnych form amatorskiego ruchu artystycznego takich jak zespoły muzyczne, taneczne, teatralne i inne;
 • popularyzowanie i promowanie twórczości artystycznej;
 • organizowanie lokalnego rynku kultury.

Zadania te realizowane są w następujących sekcjach:

 • SEKCJA WOKALNA "VOICE" - PIOTR SADOWSKI
 • SEKCJA WOKALNA "STUDIO PIOSENKI" - IWONA SKWAREK
 • SEKCJA WOKALNA DLA DOROSŁYCH "SŁONECZKO" - HONORATA OSKIERA
 • SEKCJA MUZYCZNA NAUKA GRY NA GITARZE – MAREK BAUMEL
 • SEKCJA MUZYCZNA NAUKA GRY NA TRĄBCE – ARTUR ZIELONKA
 • SEKCJA TEATRALNA DLA DOROSŁYCH "GRUPA JOSEFA" - GRAŻYNA PŁYWACZEWSKA
 • SEKCJA PLASTYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – ANNA LIPIŃSKA
 • SEKCJA PLASTYCZNA DLA DOROSŁYCH – ANNA LIPIŃSKA
 • SEKCJA RECYTATORSKA i TERAPIA ZAJĘCIOWA 
 • AKADEMIA MALUCHA – LUIZA WIROWSKA-SADOWSKA
 • SEKCJA GIER WIRTUALNYCH - PIOTR BANASIAK
 • ZAJĘCIA FITNESS AERO STEP – EWA BIEDRZYCKA
 • PILATES – BŁAŻEJ WIT
 • ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI ZDROWOTNEJ i SENIOR FIT DANCE – MONIKA WICIŃSKA
 • PRÓBY ZESPOŁÓW

Mszczonowski Ośrodek Kultury jest organizatorem:

 • Wieczoru Kolęd - koncertu w sali teatralnej MOK;
 • Gminnych Przeglądów Przedstawień Jasełkowych;
 • Ferii zimowych i letnich;
 • Spotkań Artystycznych Szkół - eliminacji miejsko-gminnych /konkursu piosenki, recytacji, przedstawień teatralnych, konkursu plastycznego;
 • Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (eliminacji miejskich);
 • Lekcji plastyki w galerii dla maluchów – programu edukacyjnego dla klas "0";
 • Lekcji muzyki dla maluchów – programu edukacyjnego dla klas "0";
 • Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
 • Dnia Matki;
 • Dnia Dziecka;
 • JARMARKU MSZCZONOWSKIEGO - imprezy plenerowej połączonej ze świętem miasta;
 • Imprez plenerowych na terenie gminy (Gminnych Dożynek w Osuchowie, Odpustu w Lutkówce, Gminnych Zawodów o Nagrody Przewodniczącego Rady Miejskiej);
 • Seansów kinowych w plenerze oraz karaoke;
 • Koncertów estradowych, kabaretów, przedstawień teatralnych;
 • Wernisaży i wystaw prac artystów plastyków z zakresu malarstwa, rzeźby, grafiki, tkanin, fotografii, itp.;
 • Wieczorków biesiadnych i tanecznych dla emerytów i rencistów;
 • Koncertów młodzieżowych w klubie MOK i wielu innych.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

MSZCZONOWSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Warszawska 33
96-320 Mszczonów

telefon/fax: (46) 857 16 63
e-mail: mok@mszczonow.pl

[obiekt mapy] Mapa dojazdu