Menu

O MUTW

Mszczonowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Inicjatywa utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku zrodziła się z potrzeby uczestnictwa w życiu społecznym inteligenckich środowisk naszego miasta. Inspiracją do podjęcia działań stała się propagowana przez władze Mszczonowa idea budowania społeczeństwa obywatelskiego, gdzie każdy z mieszkańców uzyska możliwość wpływania na kształt i wizerunek społeczności w której funkcjonuje. Mszczonowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (MUTW) jest sekcją edukacyjno-integracyjną dla osób w „Trzecim wieku”, działającą w Mszczonowskim Ośrodku Kultury. Oferta MUTW zakłada uczestnictwo w różnorodnych formach aktywności takich, jak cykle wykładów i prelekcji medycznych, spotkań literackich, teatralnych, zajęciach sportowo-leczniczych, itp. Oferta skierowana jest nie tylko do środowisk z tak zwanej późnej dorosłości, ale do wszystkich chętnych. Chcemy dotrzeć do ludzi, którzy z różnych przyczyn zagubili swoją drogę i szukają celu, dającego im szansę samorealizacji, odzyskania poczucia własnej wartości, świadomości, że jeszcze mogą być potrzebni i docenieni oraz szanowani. Żywimy głęboką nadzieję, że burząc funkcjonujący w świadomości społecznej stereotyp przedstawiciela trzeciego wieku, zbudujemy pozytywny wzorzec dla współczesnej młodzieży, a naszych rówieśników przekonamy, że każdy wiek ma swoje prawa i zalety. Drogę do własnego szczęścia można znaleźć realizując siebie poprzez pomoc innym, poprzez ofiarowanie tego, co w nas najwartościowsze i najlepsze.

Odnośniki

Kontakt

MSZCZONOWSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Warszawska 33
96-320 Mszczonów

telefon/fax: (46) 857 16 63
e-mail: mok@mszczonow.pl

[obiekt mapy] Mapa dojazdu