Menu

Amatorski teatr dorosłych "GRUPA JOSEFA"

Amatorski teatr dorosłych GRUPA JOSEFA

Instruktor: GRAŻYNA PŁYWACZEWSKA

Amatorski teatr dorosłych "Grupa Josefa" - są to warsztaty teatralne, adresowane do wszystkich, którzy:

 • pragną rozwijać swoje teatralne zainteresowania
 • wiążą swoją przyszłość ze sceną amatorską
 • chcą nauczyć się interpretacji tekstów
 • chcą zyskać większą świadomość ciała (rytmika, praca nad głosem, elementy tańca)
 • chcą miło spędzić czas, a przy okazji poznać nowych, interesujących ludzi
 • chcą doszkolić swój warsztat.

Zajęcia teatralne są wspaniałym treningiem dla osób czujących zawstydzenie i mało spontanicznych w kontaktach z innymi ludźmi. W atmosferze zabawy i bezpieczeństwa będziemy ćwiczyć się w przełamywaniu oporów, które tak często czynią nasze życie mniej barwnym, niż na to zasługujemy.
 

Nasz trening aktorski polegać będzie na wykorzystywaniu głównych zasad improwizacji:

 • budowaniu zaufania
 • rozwijaniu spontaniczności
 • akceptowaniu pojawiających się nowych faktów
 • słuchaniu i uwadze
 • tworzeniu opowieści
 • komunikacji pozasłownej

Trening aktorski jest treningiem czysto praktycznym. Uczestnicy zajęć dowiedzą się jaki wpływ na odbiór komunikatów werbalnych ma intonacja, mimika oraz gest. Słowo w teatrze jest jedynie cząstką wypowiedzi scenicznej. Gest, mimika, plastyka ciała nawet cisza i bezruch to treść uzupełniająca werbalną wypowiedź aktora. Duży nacisk będzie położony na przekazanie najważniejszych technik, ułatwiających wykonawcy osiągnięcie wyrazistości oraz naturalności scenicznej podczas prezentacji utworów literackich. Poza tym uczestnicy poznają wiedzę na temat doboru repertuaru, sposobów analizy i teatralnej interpretacji tekstów literackich, poznają sposoby łączenia słowa z działaniem scenicznym, a także wybrane ćwiczenia pobudzające wyobraźnię teatralną oraz kształtujące poprawną artykulację. Zajęcia są ukierunkowane na praktykę, a główny nacisk jest położony na poznanie sposobów, by zainteresować odbiorcę tym, co chcemy wyrazić.  Uczestnicy poznają również ćwiczenia rozwijające plastykę ciała, pogłębiające świadomość znaków pozawerbalnych oraz ułatwiające pokonanie wewnętrznych oporów związanych z ekspresją ruchową. Poza tym dowiedzą się, w jaki sposób budować proste układy choreograficzne oraz łączyć słowo z ruchem, tak aby komponować ciekawe i dynamiczne obrazy sceniczne. Uczestnicy dowiedzą się również, w jaki sposób rozwijać wyobraźnię teatralną, doskonalić wyczucie rytmu i tempa sceny, rozwijać umiejętność kreatywnego reagowania na impulsy płynące od partnera i grupy. Poza tym dowiedzą się, jak w pełni wykorzystać przestrzeń sceny oraz kształtować rytm i dramaturgię spektakli teatralnych.


W skrócie o naszej dotychczasowej działalności: Teatr amatorski –"Grupa Josefa" powstał w 2005 roku. Dzięki zapoczątkowanej współpracy i wymianie kulturalnej z niemieckim miastem partnerskim Erding nawiązaliśmy przyjacielskie kontakty z działającym tam teatrem Altenerding oraz z Josefem Beilem, który był pomysłodawcą założenia koła teatralnego i przygotowania przedstawienia. Wspólnie z dyrektorem MOK – Grażyną Pływaczewską zwerbowali dorosłych ludzi z terenu miasta i gminy Mszczonów, i rozpoczęli próby. Pierwsze przedstawienie "Mała Czarownica" wystawiono w grudniu 2005 roku na otwarcie wybudowanego i zmodernizowanego Ośrodka Kultury. Bajka odniosła olbrzymi sukces a ta forma działalności zdobyła wielu sympatyków. Na cześć Josefa Beila teatr przyjął nazwę "GRUPA JOSEFA". Kolejnym przedstawieniem, które na długo zapisało się w pamięci odbiorców była „Księżniczka Grymasela” wystawiona w 2007 roku. Zachwyciła ona nie tylko polską publiczność ale podbiła serca dzieci jak również dorosłych mieszkańców niemieckiego miasta Erding. Obecnie "Grupa Josefa" powiększyła się liczebnościowo z 23 na 33 osoby. Trzecie przedstawienie "Kopciuszek" przeznaczone było nie tylko dla dzieci ale również dla dorosłych odbiorców. W listopadzie 2010 roku na zaproszenie naszych przyjaciół z Erding byliśmy w Niemczech, gdzie wystąpiliśmy dla publiczności niemieckiej i licznie zgromadzonej polonii a także w dwóch spektaklach dla dzieci na dużej scenie w Stadhalle Erding. Było to dla nas kolejne, nowe doświadczenie. Z "Kopciuszkiem" gościliśmy także w ośrodkach kultury- Żyrardowie i Grójcu. Dla członków naszej grupy teatr to prawdziwa pasja i jednocześnie super zabawa. "Grupa Josefa" jest swoistym ewenementem wśród teatrów amatorskich, gdyż skupia ludzi w różnym wieku. Tu spotkamy zarówno osoby dorosłe, młodzież jak i dzieci. Są to ludzie o różnych umiejętnościach, zawodach i doświadczeniu życiowym - przedsiębiorcy, sadownicy, nauczyciele, urzędnicy, studenci i uczniowie. Przy każdej prezentacji bajki uczymy się czegoś pożytecznego, zdobywamy nowe doświadczenia, rozwijamy i doskonalimy nasz warsztat aktorski i czerpiemy cały czas z naszej pracy jak najwięcej radości i zadowolenia. Obecnie na początku czerwca jesteśmy zaproszeni i jedziemy, by wziąć udział w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Amatorskich Grup Dorosłych w macedońskim mieście Kochani, z którym Mszczonów ma również podpisaną umowę o współpracy i wymianie kulturalnej.

Przedstawienie "Kopciuszek"

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Przedstawienie "Księżniczka Grymasela"

 • 1a
 • 2a
 • 3a
 • 4a
 • 5a
 • 6a
 • 7a
 • 8a
 • 9a
 • 10a

Odnośniki

Kontakt

MSZCZONOWSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Warszawska 33
96-320 Mszczonów

telefon/fax: (46) 857 16 63
e-mail: mok@mszczonow.pl

[obiekt mapy] Mapa dojazdu