Menu

Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży

Zajęcia plastyczno-techniczne dla dzieci i młodzieży

Instruktor: ANNA LIPIŃSKA

BEZPŁATNE ZAJĘCIA PLASTYCZNE dla dzieci i młodzieży w Mszczonowskim Ośrodku Kultury, czyli kształtowanie wśród dzieci i młodzieży wrażliwości na sztukę oraz skuteczna pomoc w zachowaniu ich aktywności twórczej, poprzez stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz do eksperymentowania różnymi materiałami i narzędziami plastycznymi.

Na zajęciach m.in.:

 • malowanie farbami, flamastrami;
 • rysowanie ołówkiem, cienkopisami;
 • scrapbooking;
 • collage;
 • różnego rodzaju mozaiki;
 • wydzieranki, wycinanki i wyklejanki;
 • praca z różnymi masami plastycznymi takimi jak np. plastelina, glina, masa papierowa.

Wszystko dopasowane wg predyspozycji wiekowych dzieci i wg tematycznych upodobań uczestników. Zależy nam na rozwijaniu: uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne!

Te zajęcia zapewnią Państwa dzieciom wsparcie m.in. w:

 • kształtowaniu twórczej postawy, kreatywności;
 • aktywizowaniu procesów poznawczych;
 • rozwijaniu wrażliwości zmysłowej i estetycznej;
 • odkrywaniu i pobudzaniu wiary we własne możliwości i zdolności;
 • kształtowaniu umiejętności współdziałania w zespole jak i rozwijaniu: samodzielności, wytrwałości, a także umiejętności planowania.

Zajęcia w trybie szkolnym funkcjonują już w ramach utworzonych 4 grup, natomiast w ferie i wakacje mają charakter otwarty.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane dzieci!

GRAFIK ZAJĘĆ:

PONIEDZIAŁEK godz. 16:30 - 19:00

PIĄTEK

 

godz. 16:00 - 17.00   Grupa I

godz. 17:00 - 19.30   Grupa II

   

 

Odnośniki

Kontakt

MSZCZONOWSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Warszawska 33
96-320 Mszczonów

telefon/fax: (46) 857 16 63
e-mail: mok@mszczonow.pl

[obiekt mapy] Mapa dojazdu