Menu

NAJBLIŻSZE IMPREZY

GMINNY KONKURS ŚWIĄTECZNY - „Święta tuż, tuż…

REGULAMIN KONKURSU

 

GMINNY KONKURS ŚWIĄTECZNY

Święta tuż, tuż… - Szopka Bożonarodzeniowa”

 

Organizator konkursu:

 • Mszczonowski Ośrodek Kultury

Honorowy patronat:

 • Burmistrza Miasta Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek

 • Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mszczonowie Łukasz Koperski.

Cele konkursu:

 • Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;

 • Pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem akcentów regionalnych;

 • Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;

 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych;

 • Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;

 • Popularyzacja twórczości utalentowanych mieszkańców Mszczonowa.

 • Promocja wykonawców i laureatów w sieci.

 

Na czym polega konkurs?

 • W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy miasta i gminy Mszczonów.

 • Każdy uczestnik (zespół uczestników) powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnego tworzywa, przy czym zaleca się wykonanie szopek z materiałów naturalnych (np. sznurków jutowych, lnu, roślin itp. ).

 • Wymiary szopki powinny być następujące:

 • podstawa -70 x 40 centymetrów,

 • wysokość – 50 centymetrów

 • Konstrukcja szopki powinna być stabilna i mieć formę zwartą.

 • Pisemne zgłoszenie szopki i zdjęcie należy przesłać na adres

szopkakonkurs.mok@gmail.com , w terminie do 21 listopada 2021 roku.

 • Zdjęcia zostaną umieszczone na Facebook’u z przypisanym numerem, gdzie

          każdy będzie mógł zagłosować na wybraną przez siebie najładniejszą pracę.

 

Etapy eliminacji:

I ETAP

 • wysłanie zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie MOK

           oraz dołączenie zdjęcia wykonanej szopki (termin: 01-21 listopada 2021 roku)

 • Szopkę należy dostarczyć do Mszczonowskiego Ośrodka Kultury w terminie do 25 listopada 2021 roku

II ETAP

 • Przysłane zdjęcia będą mogły konkurować o nagrodę publiczności,

           która zostanie przyznana po głosowaniu na Facebook’u

          (termin: od 22 listopada- do 6 grudnia 2021 roku)

III ETAP

 • Ocena Jury, która wyłoni laureatów konkursu (termin: do 10 grudnia)

 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 grudnia 2021 roku na Facebook’u

           oraz naszej stronie internetowej mok@mszczonow.pl

 • Wręczenie nagród nastąpi 11 grudnia 2021roku na PARADZIE BOŻONARODZENIOWEJ

 

Ocena:

Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:

 • ogólne wrażenie artystyczne

 • oryginalność pomysłu

 • opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych)

 • motywy regionalne

 • wkład pracy

 • estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji

 • walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki)

 • nawiązanie do tradycji,

 • architektura,

 • figurki,

 • kolorystyka,

 • nowatorstwo,

 • dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne

 

Nagrody:

Zostaną przyznane nagrody pieniężne:

 • Nagroda Publiczności – 1 000,00 złotych

 • I miejsce – 1 000,00 złotych

 • II miejsce – 700,00 złotych

 • III miejsce – 500,00 złotych

 • Wyróżnienia – po 300,00 złotych

 

Pozostałe informacje:

 • Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników

          na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu

          (w tym publikacji prasowej)

 • Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza pełną i nieodwołalną akceptację

           warunków niniejszego regulaminu.

 • Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna

 

SERDECZNIE ZACHĘCAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

 Formularz do pobrania

Wróć

Odnośniki

Kontakt

MSZCZONOWSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Warszawska 33
96-320 Mszczonów

telefon/fax: (46) 857 16 63
e-mail: mok@mszczonow.pl

[obiekt mapy] Mapa dojazdu