Menu

NAJBLIŻSZE IMPREZY

Gminny Konkurs Kolęd 2021 - „Zaśpiewajmy maleńkiemu!”

REGULAMIN KONKURSU

 

GMINNY KONKURS KOLĘD 2021

 

ZAŚPIEWAJMY MALEŃKIEMU !”

 

Organizator konkursu:

 • Mszczonowski Ośrodek Kultury

 

Honorowy patronat:

 • Burmistrza Miasta Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek

 • Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mszczonowie Łukasz Koperski

 

CELE KONKURSU:

 • Podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewu kolęd

 • Popularyzacja kolęd i pastorałek, uwrażliwienie na ich piękno poprzez ukazanie ich różnorodności

 • Poszerzenie wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowych

 • Wymiana doświadczeń wokalnych między uczestnikami

 • Wytworzenie świątecznej atmosfery

 • Promocja młodych talentów

 • Promocja wykonawców i laureatów w sieci oraz umożliwienie młodym wykonawcom prezentacji scenicznej utworu

ADRESAT:

 • Konkurs przeznaczony jest dla solistów od wieku przedszkolnego wzwyż

 • W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy Mszczonów

 • Konkurs odbędzie się w formie ON-LINE

 • Zadaniem konkursowym jest przygotowanie kolędy, pastorałki i nagranie wykonania w formie filmu mp4

          (format filmu ustawia się w ustawieniach aparatu w telefonie)

 • Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej) oraz przesłanie nagrania audio-wideo w nieprzekraczalnym terminie do 21 listopada 2021 roku na adres e-mail: koledy2021.mok@gmail.com (przy pomocy stron do przesyłania dużych plików, np.: https://www.transfernow.net/pl/)

 • W konkursie biorą udział tylko soliści

 • Nagranie audio-wideo należy rejestrować z jednego ujęcia kamery bez cięć, obejmując całą sylwetkę

 • Każdy wykonawca zgłasza jedną kolędę w języku polskim - film nagrany w domu (nie musi być to film profesjonalnej jakości)

 • Rodzic, którego dziecko bierze udział w konkursie wyraża zgodę na umieszczenie nagrania na stronie Facebooka oraz innych mediach promujących wydarzenia

Uczestnicy :

 • I kategoria: dzieci 4-6 lat

 • II kategoria : dzieci 7-10 lat

 • III kategoria: młodzież 11-14

 • IV kategoria: młodzież powyżej 14 lat

Etapy eliminacji:

I ETAP

 • Od 1 listopada - do 21 listopada 2021 roku - wysłanie zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie MOK oraz dostarczenie nagrania kolędy podpisanej imieniem i nazwiskiem, z określeniem wieku uczestnika i numerem telefonu

II ETAP

 • Przysłane nagrania będą konkurować o nagrodę publiczności, która zostanie przyznana po głosowaniu na Facebook’u (termin: od 22 listopada- do 06 grudnia 2021 roku)

III ETAP

 • Ocena Jury, która wyłoni laureatów konkursu (termin: do 10 grudnia)

 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 grudnia 2021 roku na Facebook’u

        oraz naszej stronie internetowej www.mok.mszczonow.pl

 • Wręczenie nagród nastąpi 11 grudnia 2021 roku na PARADZIE BOŻONARODZENIOWEJ

        w amfiteatrze

 • Występ laureatów konkursu nastąpi 12 grudnia 2021 roku w amfiteatrze

 

Kryteria oceniania:

 • Wybór odpowiedniej kolędy, pastorałki
 • Czystość i poprawność wykonania
 • Poczucie rytmu
 • Interpretacja  
 • Ogólne wrażenie artystyczne

 

Pozostałe informacje:

 • Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników

         na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu (w tym publikacji prasowej)

 • Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza pełną i nieodwołalną akceptację

         warunków niniejszego regulaminu.

 • O kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia!

 • Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna

Ocenie podlegają wyłącznie wokalne umiejętności uczestników konkursu

 

Nagrody:

 • Zostaną przyznane nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia

 

SERDECZNIE ZACHĘCAMY WSZYSTKIE DZIECI I MŁODZIEŻ DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

 

Wróć

Odnośniki

Kontakt

MSZCZONOWSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Warszawska 33
96-320 Mszczonów

telefon/fax: (46) 857 16 63
e-mail: mok@mszczonow.pl

[obiekt mapy] Mapa dojazdu