Menu

Nawigacja

NAJBLIŻSZE IMPREZY

V MAZOWIECKI KONKURS PRZYJACIÓŁ SŁOWA IM.WOJCIECHA SIEMIONA

 

V MAZOWIECKI KONKURS PRZYJACIÓŁ SŁOWA

IM.WOJCIECHA SIEMIONA

2019 r.

 

Motto : „ ...I marzyć, jakbyś pocztą wędrował podróżną,

O owych lasach, rzekach, tych dworach, tym zdroju...”

z wiersza „Aria z kurantem” Jana Lechonia

 

Jan Lechoń (1899-1956) - wybitny polski poeta, najmłodszy współzałożyciel grupy poetyckiej Skamander, eseista, krytyk literacki, autor Dziennika wydanego w Polsce w latach 1992-1993. Prawdziwe nazwisko poety brzmiało Leszek Józef Serafinowicz. Gdy miał trzynaście lat, ukazały się jego wiersze w tomiku „Na złotym polu”, a rok później tomik „ Po różnych ścieżkach ”. Zyskał wtedy sławę „cudownego dziecka” obdarzonego niezwykłym poetyckim talentem. W 1916 roku rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Wkrótce wraz z Julianem Tuwimem, Kazimierzem Wierzyńskim, Jarosławem Iwaszkiewiczem i Antonim Słonimskim założyli grupę poetycką Skamander, której prawdziwą trybuną stała się kawiarnia „Pod Pikadorem”. Tam po raz pierwszy Jan Lechoń odczytał strofy słynnego „Karmazynowego poematu ” przyjętego jako najambitniejszą poetycką wypowiedź młodego pokolenia dotyczącą nastrojów społeczeństwa w momencie odzyskania niepodległości Polski. „Karmazynowy poemat” został wydany w 1920 roku, a w następnych latach ukazały się inne tomiki wierszy : Srebrne i czarne (Warszawa, 1924 r.), Lutnia po Bekwarku (Londyn, 1942 r.), Aria z Kurantem (Nowy Jork, 1945 r.), Poezje zebrane(Londyn 1954 r.). Krajowe edycje wierszy Jana Lechonia ukazywały się w Polsce wielokrotnie od roku 1957. Po 35 latach od śmierci poety jego prochy zostały sprowadzone z Nowego Jorku do Polski na cmentarz w Laskach, gdzie spoczywają jego rodzice.

 

REGULAMIN

1.Organizatorami konkursu są:

Unia Poetycka Wojciecha Siemiona i Mszczonowski Ośrodek Kultury

adres – ul. Warszawska 33, 96-320 Mszczonów

Patronat nad Mazowieckim Konkursem Przyjaciół Słowa im. Wojciecha Siemiona objął Burmistrz

miasta Mszczonowa oraz Związek Literatów Polskich w Warszawie.

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV,V,VI,VII i VIII szkół podstawowych oraz klasy III

szkół gimnazjalnych z 9 szkół Unii Petrykoskiej i innych szkół z terenu Mazowsza.

3.Celem konkursu jest:

- upamiętnienie działalności Profesora Wojciecha Siemiona na rzecz odkrywania piękna języka

polskiego poprzez poezję

- kształtowanie świadomych i twórczych postaw wobec języka ojczystego

- rozwijanie umiejętności wyrażania swoich emocji i uczuć poprzez twórczość poetycką

4. Uczestnik może zgłosić do konkursu jeden wiersz o dowolnej tematyce i formie.

Organizatorzy zachęcają uczestników również do nadsyłania wierszy, które byłyby inspirowane mottem

V Mazowieckiego Konkursu Przyjaciół Słowa im. Wojciecha Siemiona. Tak więc uczestnik może

nadesłać 2 wiersze - jeden o tematyce dowolnej, drugi o tematyce odnoszącej się do motta

konkursu. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia dwóch wierszy od jednego autora jest oznaczenie ich

odmiennymi godłami i umieszczenie w osobnych załącznikach.

5. Wiersze należy przesłać drogą elektroniczną do 25 marca 2019 r. na adres :

uniapoetycka@op.pl

6. Wiersz powinien być zapisany w załączniku . W lewym górnym rogu załącznika należy umieścić

godło* zamiast nazwiska autora utworu (dopuszczalne jest umieszczenie jednego słowa lub ciągu

słów oraz liczb przy godle), kategorię - szkoła podstawowa lub gimnazjum wraz z oznaczeniem

klasy, do której uczęszcza autor wiersza. Uczestnicy konkursu z klas VII i VIII zostaną przypisani

do kategorii „gimnazjum”.

W przypadku wysłania utworów kilku autorów z jednego adresu mailowego np. szkoły należy każdy

utwór umieścić w osobnym załączniku.

Przesyłka elektroniczna może zawierać kilka załączników.

W temacie e-mail'a należy napisać: Zgłoszenie do konkursu 2019. Adres mailowy, z którego wysyłane

są wiersze, nie może zawierać nazwiska uczestnika, pedagoga lub rodzica.

Niezastosowanie się do powyższych wymogów dyskwalifikuje uczestnika z udziału w konkursie.

7. Utwór zgłoszony do konkursu musi być w pełni samodzielny, autorski. Niesamodzielność i znamiona

plagiatu decydują o dyskwalifikacji uczestnika konkursu.

8. Powołane przez organizatora jury będzie obradować do 10 kwietnia 2019 roku. Po tym czasie

uczestnicy, których wiersze zostaną nagrodzone, będą poproszeni o ujawnienie swoich danych

osobowych drogą elektroniczną. O ujawnienie danych zostaną poproszeni również nauczyciele

opiekujący się wszystkimi uczestnikami konkursu.

9. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród w postaci Złotych, Srebrnych i Zielonych

Siemionówek nastąpi podczas uroczystego koncertu finałowego w dniu 9 maja 2019 roku

w Mszczonowskim Ośrodku Kultury przy ul. Warszawskiej 33 w Mszczonowie.

10.Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nieodpłatnej prezentacji i publikacji nagrodzonych wierszy

w celu promowania konkursu.

11.Jury ma prawo decydować o sposobie rozdziału nagród. 12.Wysłanie wiersza na konkurs równoznaczne jest z akceptacją wszystkich postanowień regulaminu

przez uczestnika.

13.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt drogą elektroniczną:

e-mail - uniapoetycka@op.pl

 

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !

 

* godło – hasło wyróżniające uczestnika konkursu, zapewniające anonimowość

 

 

« wstecz

Odnośniki

Kontakt

MSZCZONOWSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Warszawska 33
96-320 Mszczonów

telefon/fax: (46) 857 16 63
e-mail: mok@mszczonow.pl

[obiekt mapy] Mapa dojazdu

Stopka