Menu

Regulamin

REGULAMIN KINA

 

Regulamin korzystania z kina

w Mszczonowskim Ośrodku Kultury

w okresie epidemii koronawirusa Covid -19.

 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno widzów jak i pracowników,

Mszczonowski Ośrodek Kultury (zwany dalej MOK) wprowadza procedurę

sanitarną dotyczącą sposobu korzystania z oferty.

Będzie ona aktualizowana w zależności od rozwoju sytuacji.

 

UWAGA:

  • Maksymalna ilość widzów na seansie – to 73 osób z zachowaniem 1.5 metra

         odstępu między krzesełkami.

  • Sala kina jest wyposażona w wentylację mechaniczną.

  • Sala jest wietrzona zarówno przed jak i po każdym seansie.

 

Wytyczne dla widzów:

 

1. Widz przed wejściem do budynku MOK ma obowiązek założyć maskę i pozostać

w niej na czas całego pobytu w budynku w tym w trakcie seansu filmowego.

2. Widz po wejściu do budynku MOK ma obowiązek zdezynfekować dłonie.

3. Widzowie przy wejściu do budynku i bezpośrednio do sali kina

    powinni być oddaleni od siebie minimum 1,5 metra.

4. Korzystanie z wyznaczonych toalet jest możliwe pojedynczo.

5. Po zakończeniu seansu prosimy widzów o opuszczanie sali kina

    oraz budynku MOK z zachowaniem wymaganego przepisami prawa odstępu.

 

Wytyczne dla pracowników MOK:

1.Pracownicy MOK wszyscy muszą być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej (maseczki).

2.Pracownicy MOK nadzorują przestrzeganie przez osoby wchodzące zasad bezpieczeństwa

  (zgodnie z wytycznymi dla klientów).

3.Po opuszczeniu przez widzów sali kina, Pracownicy MOK mają obowiązek

   wywietrzyć salę oraz zdezynfekować wszelkie klamki oraz uchwyty.

4.Personel sprzątający ma obowiązek dezynfekcji wyznaczonych toalet,

   z zastosowaniem wszystkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

5.Pracownicy MOK pełniący rolę koordynatorów do spraw zdrowotnych i są odpowiedzialni

   za zadania związane z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur

  oraz stałego kontaktu z wyznaczoną osobą

  w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żyrardowie – tel. 46 855 32 42

Pozostałe informacje:

1.Na terenie MOK zostaje wydzielone osobne pomieszczenie dla osób,

   co do których zaszło podejrzenie zakażenia koronawirusem.

2.W toaletach umieszczona jest instrukcji mycia rąk według rekomendacji GIS,

   z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością i dzieci (odpowiednia wysokość).

 

 

Wytyczne dla kin w trakcie epidemii wirusa Sars Cov2

Podstawowe zasady związane z udziałem w seansie filmowym.

 

Odnośniki

Kontakt

MSZCZONOWSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Warszawska 33
96-320 Mszczonów

telefon/fax: (46) 857 16 63
e-mail: mok@mszczonow.pl

[obiekt mapy] Mapa dojazdu