Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 18 lipca 2024
Imieniny: Kamil, Robert, Szymon
pochmurno
21°C

Mszczonowski Konkurs na Latawca o Nagrodę Kierownika MOK Marka Baumela

Ocena 0/5

DZIEŃ DZIAŁACZA KULTURY 27 maja 2023 roku o godz. 13.00

za placem zabaw , na błoniach przy kościele św. Jana Chrzciciela

MSZCZONOWSKI  KONKURS NA LATAWCA O NAGRODĘ KIEROWNIKA MOK

Zaprojektujcie i zróbcie latawca, sami albo wspólnie, rodzinnie lub przyjacielsko                                              

i zgłoście swoją chęć udziału w konkursie. Będziemy wszyscy oglądać Wasze dzieła oceniając pomysłowość i wykonanie,

a następnie pobawimy się razem w puszczanie latawców. 

Najciekawiej zaprojektowane latawce i najlepiej latające zostaną nagrodzone!

Przyjmujemy zgłoszenia do 24 maja 2023 roku w sekretariacie MOK:

·      telefonicznie pod numerem 46 857 1663 lub

·      elektronicznie pod adresem: konkursmok@latawiec.pl.

·      Zgłoszenie powinno zawierać:

imię i nazwisko zawodnika lub nazwę grupy oraz telefon kontaktowy.

Szczegółowy regulamin dostępny na stronie internetowej MOK

DZIEŃ DZIAŁACZA KULTURY „MSZCZONOWSKI KONKURS NA LATAWCA O NAGRODĘ KIEROWNIKA MOK”

REGULAMIN

I. Organizator: Mszczonowski Ośrodek Kultury w Mszczonowie.

II. Fundator głównych nagród:  kierownik MOK Marek Baumel

II. Terminarz i miejsce konkursu: Przyjmowanie zgłoszeń w sekretariacie MOK, telefonicznie pod numerem 46 857 16 63 lub elektronicznie pod adresem: konkursmok@latawiec.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko zawodnika lub nazwę grupy oraz telefon kontaktowy.

Pokazy, ocena i wręczenie nagród odbędzie się 27 maja 2023 roku  za placem zabaw, na błoniach przy kościele św. Jana Chrzciciela w Mszczonowie.

III. Cele konkursu:

a) rozbudzanie zainteresowań majsterkowaniem,

b) rozwijanie pomysłowości oraz zdolności manualnych,

c) odreagowanie emocjonalne poprzez pobudzanie wyobraźni technicznej,

d) wzmacnianie więzi rodzinnych, wynikających z pracy i wzmacnianie wzajemnego zaufania między dzieckiem i dorosłym,

e) pokonywanie własnych słabości w odnoszeniu sukcesów i porażek.

IV. Uczestnicy i przepisy techniczne:

a) uczestnikami mogą być osoby indywidualne lub grupy rodzinne bez ograniczeń wiekowych,

b) w konkursie mogą startować latawce dowolnej konstrukcji,

c) ocenie podlegają tylko latawce wykonane własnoręcznie,

d) długość holu dowolna,

e) każdy zawodnik lub grupa może zademonstrować tylko jeden latawiec,

f) przy starcie zawodnik może mieć pomocników, jednakże zawodnik musi osobiście holować swój latawiec (w przypadkach uzasadnionych latawiec może holować osoba wyznaczona przez organizatora),

g) zabrania się stosowania drutów i linek metalowych jako holu latawca oraz umieszczenia na latawcach materiałów łatwopalnych i niebezpiecznych,

 h) starty latawców odbywają się w miejscu wyznaczonym przez organizatora.

V. Tryb dokonywania ocen i nagrody:

a) komisja konkursowa zostanie ustalona przez Organizatorów,

 b) latawce będą oceniane w dwóch kategoriach:

· ogólne wrażenie (wykonanie, wygląd latawców- estetyka),

· wysokość i długość lotów

c) o doborze metody punktowania za lot i wykonanie latawca decyduje komisja konkursowa,

d) liczbę nagrodzonych zawodników ustalają Organizatorzy,

e) zdobywcy czołowych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez kierownika MOK - Marka Baumela.

VI. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 a) wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestników zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

b) dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora Konkursu lub podmioty działające na jego zlecenie w celu przeprowadzania Konkursu i w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wyłonienia Zwycięzcy Konkursu, wydania nagrody, promocji imprezy, podania do publicznej wiadomości danych zwycięzców i wszystkich uczestników biorących udział w konkursie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Uczestnikom przysługuje prawo wglądu i poprawiania i usunięcia danych osobowych.

c) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji niniejszego Konkursu, projekt konkursowy przez niego zgłoszony nie będzie brany pod uwagę przy przeprowadzaniu Konkursu.

 d) dane, po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody, zostaną niezwłocznie usunięte e) administratorem danych jest Organizator.

VII. Przepisy końcowe:

a) uczestnicy konkursu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, a niewłaściwa postawa sportowa spowoduje wykluczenie z zawodów.

b) sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga komisja sędziowska.

c) organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie.

Serdecznie zapraszamy: Marek Baumel oraz Mszczonowski Ośrodek Kultury.

KARTA ZGŁOSZENIA

Data zgłoszenia ................. 

 

DZIEŃ DZIAŁACZA KULTURY „MSZCZONOWSKI KONKURS NA LATAWCA O NAGRODĘ KIEROWNIKA MOK MARKA BAUMELA”

KARTA ZGŁOSZENIOWA

1.    Imię i nazwisko uczestnika bądź reprezentanta z grupy:

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

2.    Imię, nazwisko opiekuna do kontaktu (jeśli uczestnik jest osobą nieletnią)

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

3.    Telefon kontaktowy uczestnika/opiekuna:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

4.    Adres email: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Zgłoszenie do udziału w konkursie „MSZCZONOWSKI KONKURS NA LATAWCA O NAGRODĘ KIEROWNIKA MOK MARKA BAUMELA” jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu oraz wykorzystywanie wizerunku Uczestnika w celu udziału i organizacji niniejszego KONKURSU oraz przesyłania i wykorzystania nadesłanego materiału, publikację i emisję w dowolnych mediach, a także wykorzystanie danych osobowych
w materiałach dotyczących konkursu oraz realizacji zadań związanych z działalnością statutową jak również
z promocją Mszczonowskiego Ośrodka Kultury (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1).

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mszczonowski Ośrodek Kultury.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem

Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w/w celu.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a w/w Rozporządzenia.

Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

·       żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·       cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

·       wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                    …………………………………………………………………………

                                                                                                                (data i czytelny uczestnika/opiekuna)

 

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.