Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 19 lipca 2024
Imieniny: Alfred, Wincenty, Włodzisław
słonecznie
23°C

Konkurs- „WŁADZA OCZAMI DZIECKA !!! CO BYM ZROBIŁ, GDYBYM ZOSTAŁ BURMISTRZEM MSZCZONOWA”

Ocena 0/5

UWAGA, UWAGA!!

Zachęcamy wszystkich uczniów szkół podstawowych 

(klasy:  IV-VI i VII-VIII) z terenu miasta i gminy Mszczonów, do wzięcia udziału w konkursie:

„WŁADZA OCZAMI DZIECKA !!! 

CO BYM ZROBIŁ, GDYBYM ZOSTAŁ BURMISTRZEM MSZCZONOWA”

Główną nagrodą  

(w dwóch kategoriach wiekowych) 

jest … 

*pełnienie obowiązków Burmistrza Mszczonowa 

w dniu 1 czerwca 2023 roku,             

w wyznaczonych godzinach urzędowania  (w godz.11.00-14.00)

wspólnie z Burmistrzem Józefem Grzegorzem Kurkiem

*oraz NIESPODZIANKA !

Poniżej zamieszczamy regulamin i kartę zgłoszenia dla uczestników konkursu

REGULAMIN KONKURSU

„WŁADZA OCZAMI DZIECKA !!!

CO BYM ZROBIŁ, GDYBYM ZOSTAŁ BURMISTRZEM MSZCZONOWA”

I. Informacje ogólne:

· Organizator konkursu:  Mszczonowski Ośrodek Kultury w Mszczonowie

·  Honorowy patronat: Burmistrza Miasta i Gminy Mszczonów Józef Grzegorz Kurek

II. Cele konkursu: 

· Zainteresowanie uczniów szkół podstawowych życiem społecznym miasta, 

·  Poznanie roli samorządu terytorialnego, 

·  Pobudzanie do kreatywnego myślenia.

II. Warunki uczestnictwa:

Konkurs będzie prowadzony w 2 kategoriach wiekowych szkół podstawowych:

Kategoria I – klasy IV-VI

Kategoria II – klasy VII-VIII

· W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkół podstawowych z terenu Miasta i gminy Mszczonów w wyżej wymienionym przedziale wiekowym

· W konkursie udział jest indywidualny

· Każdy uczeń może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę

III. Zadania konkursu: 

Zadaniem konkursu jest napisanie wypracowania na temat  „CO BYM ZROBIŁ, GDYBYM ZOSTAŁ BURMISTRZEM MSZCZONOWA”

Prace konkursowe należy przesłać do 30 maja na adres mailowy  wladzaoczamidziecka@gmail.com, do godziny 15.00 łącznie z wypełnioną kartą zgłoszenia 

IV. Rozstrzygnięcie konkursu

Złożone prace zostaną poddane ocenie komisji konkursowej powołanej przez Organizatora w terminie
do 30.05.2023 roku. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. Wszelkie kwestie sporne
i nieuregulowane niniejszym Regulaminem, dotyczące konkursu rozstrzygnięte będą przez Organizatora. Laureat konkursu każdej z kategorii otrzymuje: tytuł „ 2023 Burmistrz Przyszłości Miasta i Gminy Mszczonów”, nominację na sprawowanie obowiązków 1 czerwca 2023 roku w wyznaczonych godzinach (11.00-14.00)
pod opieką Burmistrza Mszczonowa

V. Postanowienia końcowe

· Fundatorem nagród głównych w dwóch kategoriach wiekowych jest Burmistrz Mszczonowa

· Fundatorem nagród dla pozostałych uczestników konkursu jest Urząd Miejski w Mszczonowie

·  Dostarczona organizatorowi karta zgłoszeniowa z wypracowaniem jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych  i wykorzystywanie zarejestrowanego materiału podczas konkursu przez Organizatora w celach promocyjnych

 

 

                                                                                        KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

 

Data zgłoszenia ................. 

 

„WŁADZA OCZAMI DZIECKA !!! CO BYM ZROBIŁ, GDYBYM ZOSTAŁ BURMISTRZEM MSZCZONOWA”

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

1.    Imię i nazwisko uczestnika:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

2.    Nazwa szkoły i klasa uczestnika Konkursu

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

3.    Imię, nazwisko opiekuna do kontaktu:

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

4.    Telefon kontaktowy opiekuna:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

5.    Krótka informacja o uczniu:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Zgłoszenie do udziału w konkursie „WŁADZA OCZAMI DZIECKA !!! CO BYM ZROBIŁ, GDYBYM ZOSTAŁ BURMISTRZEM MSZCZONOWA” jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu oraz wykorzystywanie wizerunku Uczestnika w celu udziału i organizacji niniejszego KONKURSU oraz przesyłania i wykorzystania nadesłanego materiału, publikację i emisję w dowolnych mediach, także wykorzystanie danych osobowych w materiałach dotyczących konkursu oraz realizacji zadań związanych z działalnością statutową jak również z promocją Mszczonowskiego Ośrodka Kultury (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1).

 

 

                                                                      ………………………………………………………………….

                                                                                                      (data i czytelny podpis opiekuna)

 

 

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mszczonowski Ośrodek Kultury.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w/w celu. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a w/w Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

· żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

· cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

· wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku kiedy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.