Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 21 maja 2024
Imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
pochmurno
27°C

M U T W

Mszczonowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Opłatę za zajęcia w ramach Mszczonowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku należy kierować na numer konta 54 1020 1055 0000 9002 03 70 8856. Semestr to koszt dla mieszkańców miasta i Gminy Mszczonów- 60 złotych, opłata jednorazowa wpisowa- 40 złotych. Dla mieszkańców spoza Gminy Mszczonów semestr to koszt- 120 złotych, jednorazowa opłata wpisowa- 80 złotych.

Inicjatywa utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku zrodziła się z potrzeby uczestnictwa w życiu społecznym inteligenckich środowisk naszego miasta. Inspiracją do podjęcia działań stała się propagowana przez władze Mszczonowa idea budowania społeczeństwa obywatelskiego, gdzie każdy z mieszkańców uzyska możliwość wpływania na kształt i wizerunek społeczności w której funkcjonuje. Mszczonowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (MUTW) jest sekcją edukacyjno-integracyjną dla osób w „Trzecim wieku”, działającą w Mszczonowskim Ośrodku Kultury. Oferta MUTW zakłada uczestnictwo w różnorodnych formach aktywności takich, jak cykle wykładów i prelekcji medycznych, spotkań literackich, teatralnych, zajęciach sportowo-leczniczych, itp. Oferta skierowana jest nie tylko do środowisk z tak zwanej późnej dorosłości, ale do wszystkich chętnych. Chcemy dotrzeć do ludzi, którzy z różnych przyczyn zagubili swoją drogę i szukają celu, dającego im szansę samorealizacji, odzyskania poczucia własnej wartości, świadomości, że jeszcze mogą być potrzebni i docenieni oraz szanowani. Żywimy głęboką nadzieję, że burząc funkcjonujący w świadomości społecznej stereotyp przedstawiciela trzeciego wieku, zbudujemy pozytywny wzorzec dla współczesnej młodzieży, a naszych rówieśników przekonamy, że każdy wiek ma swoje prawa i zalety. Drogę do własnego szczęścia można znaleźć realizując siebie poprzez pomoc innym, poprzez ofiarowanie tego, co w nas najwartościowsze i najlepsze.

Tygodniowy plan zajęć

PONIEDZIAŁEK

 • 10.00 - 11.00 Gimnastyka zdrowotna dla MUTW (sala nr 3)
 • 11.00 - 12.00 Trening Taneczny dla MUTW (sala nr 3)
 • 19.00 - 20.00  PILATES dla MUTW (sala nr 3)
 • 20.15-21.15 SALSA warsztaty z tańca dla dorosłych (sala nr 3)

WTOREK

 • 10.00 - 11.00 Zajęcia z aerobiku wodnego na Termach Mszczonowskich
 • 17.00 - 18.00 LEKTORAT JĘZYKOWY - nauka angielskiego grupa I  (dla zaawansowanych)(sala nr 2)
 • 18.00-20.00 Wtorki w Plenerze z Nordic Walking
 • 18:30 - 20:30 Warsztaty z gry na instrumentach strunowych dla dorosłych (sala nr 7)
 • 18.15 - 19.15 Lektorat językowy nauka angielskiego grupa II  (dla początkujących) (sala nr 2)
 • 19.00 - 21.00 Studio Wokalne Luizy "Ale Skład" warsztaty dla dorosłych (studio nagrań)
 • 19.00-20.00 Fitness Plus Size (sala nr 3)

ŚRODA

 • 10.00 - 11.00 Gimnastyka zdrowotna (sala nr 3)
 • 18:00 - 20:00 Akademia Plastyczna "Kolor" warsztaty plastyczne dla dorosłych (sala nr 4)
 • 19.00 - 20:00 ZUMBA FITNESS (sala nr 3)

CZWARTEK

 • 10.00 - 11.00 Gimnastyka zdrowotna dla MUTW (sala nr 3)
 • 13.00 - 15.00 ZESPÓŁ WOKALNY "SŁONECZKO" (sala nr 1)
 • 17.00 - 18.00 LEKTORAT JĘZYKOWY - nauka angielskiego grupa I (dla zaawansowanych) (sala nr 2)
 • 17.00 - 18.30 Prężny Mszczonów, zajęcia z Nordic Walking z Błażejem
 • 17.00 - 20.00 AKADEMIA PLASTYCZNA "KOLOR", warsztaty plastyczne dla dorosłych (sala nr 4)
 • 18.15 - 19:15 Lektorat językowy, nauka angielskiego grupa II (dla początkujących) (sala nr 2)
 • 19.00-20.00 Pilates (sala nr 3)

PIĄTEK

 • 10.00 - 11.00 Zajęcia z aerobiku wodnego na Termach Mszczonowskich
 • 18:00 - 19:15 Warsztaty z gry na instrumentach strunowych dla dorosłych (sala nr 7)
 • 19.00 - 20:00 ZUMBA FITNESS (sala nr 3)
 • 20.15-21.15 Salsa dla dorosłych (sala nr 3)

 

 

Regulamin MUTW

I. Zakres i formy działalności

 1. Mszczonowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zwany dalej MUTW działa w oparciu o  postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Siedzibą MUTW jest Mszczonowski Ośrodek Kultury przy ulicy Warszawskiej 33.
 3. MUTW nie posiada osobowości prawnej i funkcjonuje jako  sekcja edukacyjno-integracyjna Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.
 4. Swoją działalnością MUTW obejmie miasto i gminę Mszczonów.

II. Struktura organizacyjna

 1. Nad działalnością MUTW czuwa dyrektor Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, który jednocześnie pełni funkcję Przewodniczącego MUTW.
 2. Patronat honorowy nad MUTW pełni Burmistrz Mszczonowa.
 3. Opiekę naukowo-dydaktyczną pełni prof. dr hab. Witold Rakowski

III. Cele i sposoby realizacji

 1. Celem działalności MUTW jest:
  • propagowanie wiedzy, kultury oraz idei kształcenia przez całe życie;
  • aktywizacja społeczna ludzi starszych, integracja międzypokoleniowa;
  • propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz zdrowego stylu życia;
  • rozwijanie takich form aktywizacji, które pozwolą ludziom starszym na zachowanie sprawności intelektualnej.
 2. MUTW realizuje swoje cele poprzez:
  • organizowanie wykładów, dyskusji i warsztatów;
  • propagowanie, upowszechnianie i udostępnianie wiedzy i nowoczesnych mediów;
  • prowadzenie zajęć fakultatywnych w ramach tematycznych kół zainteresowań;
  • organizację spotkań integracyjnych, wycieczek, imprez kulturalnych, warsztatów twórczych;
  • współpracę z innymi organizacjami w zakresie realizacji celów.

IV. Prawa i obowiązki słuchacza

 1. Słuchaczem MUTW może zostać każda osoba bez względu na wiek i wykształcenie, która:
  • złoży pisemną deklarację o chęci uczestnictwa w jego działaniu;
  • zapozna się z Regulaminem MUTW;
  • wpłaci wpisowe i składkę semestralną z góry na każdy najbliższy semestr (w przypadku niskich dochodów, dyrektor MOK  może zwolnić z wzniesienia opłaty semestralnej).
 2. Słuchacz otrzymuje legitymację, która upoważnia do udziału w ofercie programowej MUTW.
 3. Słuchacz uczestniczy w wybranych przez siebie wykładach, kołach zainteresowań oraz zajęciach dodatkowych.
 4. Korzystanie z wykładów ogólnych i zajęć w większości kół zainteresowań jest nieodpłatne. Należy się jednak liczyć z tym, że niektóre zajęcia mogą być częściowo płatne.
 5. Wyróżniający się Słuchacze otrzymują na koniec roku akademickiego dyplomy ukończenia MUTW, które mają charakter symboliczny.
 6. Utrata praw Słuchacza następuje wskutek:
  • skreślenia z listy Słuchaczy za nie przestrzeganie zasad kulturalnego współżycia społecznego;
  • nie wniesieniu opłaty semestralnej
  • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądowego.

V. Zasady finansowania

 1. MUTW utrzymywany jest z:
  • dotacji budżetu Gminy Mszczonów;
  • wpisowego oraz wpłat semestralnych słuchaczy;

 

Formy nauki

 • Wykłady

odbywać się będą raz na dwa tygodnie w MOK. Dotyczyć będą bardzo różnych dziedzin nauki, np. psychologii, teorii literatury, historii sztuki i historii kultury, medycyny, filozofii, religioznawstwa, wiedzy o regionie czy socjologii. Zadbamy o to, aby tematyka wykładów była interesująca dla naszych Słuchaczy. Wykładowcy – to najczęściej pracownicy naukowi wyższych uczelni.

 • Lektorat językowy

studium językowe dotyczyć będzie nauki języka angielskiego dla grup początkujących. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu a prowadzone przez magistra anglistyki.

 • Zajęcia z promocji zdrowia i zdrowego trybu życia

spotkania odbywają się raz w miesiącu w sali klubowej MOK i poświęcone są zdrowemu trybowi życia. Tu właśnie przyswoimy sobie dużo wiadomości z zakresu profilaktyki zdrowotnej, ziołolecznictwa, ergonomii, prawidłowego odżywiania i stosowania właściwych diet.

 • Zajęcia plastyczne grupy „Kolor”

plastyka jest działem sztuk pięknych, obejmującym malarstwo, rysunek, grafikę i rzeźbę . I dlatego zajęcia plastyczne są czasem przeznaczonym na malowanie, rysowanie, rzeźbienie, zgłębianie wiedzy o zagadnieniach plastycznych i o sztuce a prowadzone w miłej atmosferze pracowni plastycznej MOK. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

 • Zajęcia Pilates

jest to metoda mająca na celu stworzenia równowagi w ciele. Jest treningiem „dobrego samopoczucia”. Wpływa na to, jak wygląda nasze ciało, jak je odczuwamy i jak ono pracuje. Ćwiczenia bez stresu i męki, wykonywane przy dźwiękach spokojnej muzyki wprowadzają w dobry nastrój i poprawiają wygląd naszego ciała. Pilates jest dla wszystkich, bez względu na wiek czy stan zdrowia. Jest to trening ciała w skład którego wchodzi ponad 500 ćwiczeń inspirowanych jogą, baletem i ćwiczeniami siłowymi. Ich istotą jest rozciąganie, spinanie i rozluźnianie mięśni. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu.

 • Gimnastyka geriatryczna

rehabilitacja ruchowa w pozycjach leżących, stojących, chodzących. Cel – pobudzenie aktywności psychomotorycznej, wykorzystanie prawidłowej jakości i ilości ćwiczeń oddechowych, jak również pobudzenie i utrzymanie ciała ćwiczących w wyprostowanej sylwetce, prawidłowa postawa ćwiczących, ćwiczenia wszystkich grup i partii mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłowy rozwój psychomotoryczny, rozruch i prawidłową pracę wszystkich stawów i ścięgien układu kostno stawowego. Poprawienie ogólnej kondycji organizmu, lepsze ukrwienie całego ciała.

 • Zajęcia z aerobiku wodnego

wszelki ruch wykonywany w wodzie jest bezpieczną i zdrową formą spędzania czasu wolnego. Podczas zajęć wspaniale się bawisz, a przy okazji w fantastyczny sposób pracuje twoje ciało. Środowisko wodne umożliwia wykonywanie ćwiczeń, które dla niektórych osób są niemożliwe do wykonania na lądzie, gdyż są bolesne lub zbyt trudne. Taka forma ruchu jest polecana niemal wszystkim: osobom po operacjach, otyłym, starszym, cierpiącym na artretyzm, osteoporozę, osobom mającym problemy z układem kostno - stawowym. W wodzie bez obaw mogą też ćwiczyć kobiety w ciąży. Osoby regularnie korzystające z tego rodzaju zajęć mogą spodziewać się wzrostu wytrzymałości organizmu, większej siły mięśniowej, większej gibkości i rozciągnięcia oraz utraty wagi ciała. Siła wyporu i ciśnienie hydrostatyczne wody zmniejszają do minimum pracę statyczną mięśni konieczną do utrzymania pionowej postawy ciała oraz wpływają na odciążenie stawów i kręgosłupa. Umożliwia to dłuższe wykonywanie ruchów, które na lądzie w znacznie krótszym czasie wywołują zmęczenie.

Zalety :

- utrata tkanki tłuszczowej

- redukcja cellulitu

- ujędrnia i wysmukla ciało

- poprawia wygląd skóry

- nie obciążą stawów i kręgosłupa

- nie wymaga umiejętności pływania

- aktywne i przyjemne spędzenie czasu

Woda głęboka obliguje nas do użycia sprzętu zwiększającego pływalność, pozwalającego na swobodne unoszenie się na powierzchni wody. Są to np. pasy wypornościowe - bardzo wygodne piankowe pasy zapinane wokół tułowia, a także tzw. makarony - piankowe rurki, które trzymamy pod pachami lub na nich siedzimy. Inne akcesoria do treningu w wodzie to przybory zwiększające opór, należą do nich przede wszystkim rękawice. Oferujemy również trening o łagodnym charakterze z elementami ćwiczeń przeciwko osteoporozie. Przeznaczony dla osób w średnim i starszym wieku, które do tej pory nie ćwiczyły lub są mało aktywne fizycznie.

 • Zajęcia z Nordic Walking

są ciekawą i przyjemną formą odpoczynku. Polega na marszu ze specjalnie do tego przystosowanymi kijami. Podczas Nordic Walking osoba uprawniająca ten rodzaj aktywności angażuje do wysiłku większość mięśni ciała. Pracują one zupełnie inaczej niż podczas zwykłego marszu. Są bardziej wzmocnione, zwłaszcza ramiona, które stają się mocniejsze i wytrzymalsze. Po intensywnych ćwiczeniach podczas takich spacerów jesteśmy w stanie z większą łatwością wchodzić na wzgórza, a co najważniejsze NW pozwala spalić nieco więcej kalorii niż podczas chodzenia. Tak więc NW możemy uznać za dobrą formę odchudzania, zrzucania zbędnych kilogramów. Główne zalety NW – to ogólna poprawa stanu zdrowia, krążenia i dotlenienia całego organizmu. Zajęcia będą się odbywać dwa razy w tygodniu.

 • Zajęcia wokalne chóru „Słoneczko”

zajęcia chóru żeńskiego odbywają się raz w tygodniu. Praca nad repertuarem wiąże się z uwrażliwieniem Pań na blok zagadnień związanych z interpretacją tekstu muzycznego utworu . „Słoneczko” czynnie uczestniczy w życiu artystycznym miasta i gminy. Swym śpiewem uświetnia wszelkiego rodzaju uroczystości, np.: koncerty kolęd, gminne dożynki, itp. Wykonywany repertuar jest bardzo zróżnicowany. Obejmuje utwory dawne jak też współczesne.

 • Spotkania z ciekawymi ludźmi

jest to możliwość poznania osób, które w różnych dziedzinach życia odniosły sukces, zrobiły coś szczególnego. Są to także ludzie, którzy pełnią ważną rolę w życiu społecznym czy kulturalnym. Nie codziennie mamy okazję spotkać kogoś, kto przybywa do Polski z kraju odległego zarówno geograficznie, jak i kulturowo, i który może opowiedzieć nam o tych podróżach, pokazać zdjęcia czy filmy. Również wernisaże i wystawy to żywy kontakt z dziełami sztuki i z ich niepowtarzalnymi autorami. To wzbogacenie odbiorcy w wiedzę i niepowtarzalne wrażenia artystyczne.

 • Wieczorki taneczne

przy dźwiękach muzyki na żywo, dobrej kawie i słodkim ciasteczku – to świetny pomysł nie tylko na spędzanie czasu w gronie znajomych. To szansa na poznanie innych ludzi oraz spora dawka ruchu dla zdrowia i spalenia zbędnych kilogramów.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.